X

Sanovnik kuran – Šta znači sanjati kuran?

FOTO: PIXABAY

Mnogi sanjaju kuran. Ali kako se snovi i situacije razlikuju, tumačenje sna postaje važno da se zna.

Advertisements

Ispod su tumačenja snova u vezi sa različitim slučajevima sanjanja o Svetom Kuranu.

Pamćenje Kurana u snu

San u kojem neko svedoči da je mogao da nauči napamet Kuran, a u stvarnosti nije, tada ukazuje na to da će osoba imati pravo na posedovanje velikih zemalja ili imovine.

Slušati kuranske stihove u snu

Slušanje stihova Kurana u snu predstavlja pojavu moćne osobe. Takva osoba bi bila hvaljena do kraja života i Alah će je zaštititi od neprijatelja i onih koji su na nju ljubomorni ili imaju nameru da joj naštete.

Učenje Svetog Kurana u snu

San u kojem neko svedoči da čita Sveti Kuran znači da je verna osoba čiji će iman ojačati i porasti u svom statusu. Njegova dobra dela takođe će se poboljšati.

Advertisements

Bolesna osoba koja u snu izgovara Kuran

Bolesna osoba koja sebe vidi kako u snu izgovara Kuran ima pozitivno tumačenje ako nije u stanju da se seti koje je poglavlje ili stihove čitala. U takvom slučaju ta osoba će se uskoro oporaviti od bolesti.

Učenje Kurana i razumevanje njegovog značenja u snu

Ako neko vidi sebe kako u snu izgovara Kuran i kako je u stanju da shvati i njegovo značenje, to ukazuje na njihovu želju da traže znanje Kurana. Baca svetlo na njihovu inteligenciju, veru i duhovnost.

Lizanje Kurana u snu

Osoba koja u snu svedoči kako liže Kuran pokazuje da je počinila veliki greh.

Odbacivanje Kurana u snu

Ako se za osobu u snu čitaju stihovi i ona odbaci Allahovu poruku koja je ugrađena u te stihove, to znači da će se osoba ili suočiti sa poteškoćama onoga ko je u vlasti ili će Alahov gnev uskoro udariti nad njom.

Učenje Kurana bez interesovanja u snu

Ako neko čita Kuran u snu, a da ga za to ne zanima, to pokazuje da je to osoba koja teži da sledi svoj um. Zanima ga njegova ličnost, svet i njegove inovacije.

Advertisements

Jesti Kuran u snu

Videti sebe kako jedete stranice Svetog Kurana u snu samo pokazuje da neko teži da zarađuje za život zahvaljujući znanju Kurana.

Čitajući Kuran u potpunosti u snu

San u kojem se vidi da su čitali čitav Kuran pokazuje da ih čeka velika nagrada od Uzvišenog Alaha. Biće blagosloveni onim što požele.

Nevernik koji čita Kuran u snu

Ako se nevernik nađe u snu kako čita Kuran, tumačenje sna zavisi od pročitanih stihova. Na primer, stihovi koji se čitaju povezani su sa oprezom i pomoći će mu u budućnosti. Ajeti u kojima Alah upozorava ljude da slede pravi put su mu upozorenje.

Pisati Kuran u snu

Pisanje Kurana na komadu tkanine u snu pokazuje da osoba tumači Kuran prema svojim željama. Ako piše kuranske stihove na pesku, to ukazuje na to da je on ateista.

Islamsko tumačenje snova

U snu, Sveta knjiga ili Kuran predstavljaju kralja ili sudiju koji se bavi islamskom jurisprudencijom.

Advertisements

U snu sveti Kuran predstavlja vrt, jer kada ga čovek pogleda, izgleda kao predivan vrt, a njegovi stihovi plod su znanja i mudrosti koje čitalac može iščupati.

Kralj ili vladar ili sudija vide Kuran

Ako kralj, vladar ili sudija vide da Sveta knjiga više ne postoji ili ako je vidi da gori ili ako se njen sadržaj u snu ispere, to znači njegovu smrt.

Vladar ili guverner piše kopiju Kurana

Ako neko vidi vladara ili guvernera kako u snu piše kopiju Svete knjige, to znači da je on pravedna osoba koja koristi božanske zakone u donošenju svoje odluke.

Sudija sam sebi piše kopije Kurana

Ako sudija u snu vidi sebe kako piše kopiju Svete knjige, to znači da ne deli svoje znanje i da je drzak u vezi sa svojim činom i statusom.

Verski učenjak rukom piše Kopiju Kurana

Ako religiozni učenjak ili teolog vidi kako u snu piše primerak Svete knjige, to znači da će profitirati na poslu.

Kralj ili vladar koji gutaju Kuran

Ako neko vidi kralja ili vladara kako u snu guta Svetu knjigu, to znači da će uskoro možda umreti.

Širenje stranica Kurana

Ako neko sebe vidi kako u snu širi stranice Svete knjige na ravnoj površini, to znači da traži mudrost koju će dobiti ili da može dobiti nasledstvo.

Stavljanje Kuarana preko ramena

Ako neko sebe vidi kako u snu prebacuje Svetu knjigu preko ramena, to znači da će dobiti sastanak ili će mu biti poverena dužnost čuvanja ili da će naučiti Sveti Kuran.

Jesti stranice Kurana

Ako neko u snu pokuša pojesti stranice Svete knjige, to znači da je redovni čitalac Kurana. Ako neko vidi sebe kako pokušava da pojede stranice svete Knjige, ali to ne može učiniti u snu, to znači da pokušava s vremena na vreme zapamtiti Sveti Kuran, ali i dalje zaboravlja ono što nauči.

Čitanje Kur’ana ili njegovog dela

Čitanje svetog Kur’ana ili njegovog dela u snu znači uspon na stanici, sticanje moći, kajanje zbog grehova, prosperitet, plaćanje dugova, svedočenje istine ili pružanje poverenja njegovom pravom vlasniku.

Advertisements

Učenje Kurana prelepim glasom

Učenje svetog Kurana lepim glasom u snu znači čast, dostojanstvo i dobru slavu.

Čitati Kuran i dodavati sopstvene reči

Čitati sveti Kuran i dodavati mu sopstvene reči u snu znači odstupanje od istine ili izdavanje svog obećanja ili zaveta.

Ako u poslednjem slučaju neko ne razume značenje onoga što govori u snu, to znači da će lažno svedočiti na sudu ili da će biti umešan u nešto zlo čije posledice ne mogu biti predviđene.

Ljudi koji slušaju njegov recital Kurana

Ako neko vidi ljude kako u snu slušaju kako sanjar recituje Kuran, to znači da će on zapovediti nekim poslom i da će ljudi slediti njegova uputstva.

Učenje Kurana napamet bez čitanja stranica

Učiti Kuran napamet i bez čitanja stranica svete knjige u snu znači dokazati se istinitim ili imati istinitu tvrdnju, biti pobožan, zapovedati onim što je dobro i zabranjivati ono što je zlo.

Čitanje Kurana sa stranica

Ako neko sebe vidi u snu kako čita sa stranica sveti Kuran, to znači čast, zapovest, sreću i pobedu.

Završavati čitanje celog Kurana

Ako neko sebe vidi kako u snu dovršava čitanje čitavog Kurana, to znači da ga očekuje sjajna nagrada njegovog Gospodara i da će dobiti sve što zatraži.

Nevernik vidi sebe kako čita Kuran

Ako nevernik sebe vidi kako u snu čita sveti Kuran, ajeti upozorenja će mu pomoći u životu, ajeti kažnjavanja biće njegovo upozorenje od Uzvišenog Alaha, a parabole će ukazivati na njegovu potrebu da sagleda značenje.

Učenje Kurana i razumevanje onoga što on kaže

Ako neko vidi sebe kako recituje Kuran i razume ono što on govori u snu, to označava njegovu budnost, inteligenciju, veru i duhovnu svest.

Nepismena osoba čita Kuran

Ako osoba bez pisma vidi kako u snu čita sveti Kuran, to bi takođe moglo značiti njegovu smrt ili čitanje vlastitih zapisa.

Advertisements

Čitanje Kurana bez istinskog interesa

Ako neko sebe vidi kako u snu čita sveti Kuran, a da ga istinski ne zanima, to znači da sledi svoj um, lična tumačenja i inovacije.

Jedenje stranica Kurana

Ako neko sebe vidi kako u snu jede stranice svetog Kurana, to znači da zarađuje za život svojim znanjem o njemu.

Uništavati Kuran

Kidati ili uništavati Sveti Kuran znači da je kriv za negiranje Svetog Kurana. Ako jede njegove stranice, znači da se on to podsmeva; on ne poštuje njegove zakone; odnosi se s prezirom.

Videti Kuran

Videti Kuran u snu znači da će osoba steći znanje i mudrost. A njegovo pisanje znači da će steći Deena, znanje, mudrost i materijalno bogatstvo pomoću kojih će pomagati drugima.

Zapamtiti Kuran

Ako neko otkrije da je Kuran naučio napamet u snu, iako ga budnim snagama nije zapamtio, to znači da će posedovati veliko imanje.

Advertisements

Bolesna osoba koja uči iz Kurana

Ako bolesna osoba vidi sebe kako izgovara stih iz svetog Kurana, ali se nije mogla setiti kojem poglavlju u snu pripada, to znači da će se oporaviti od svoje bolesti.

Koristiti Kuran kao jastuk

Korišćenje Kurana kao jastuk: Sanjar ne poštuje i ne čuva pravilno svoj Mushaf, uprkos naredbi Svetog proroka da to ne čini.

Krađa Kurana

Krađa Svetog Kurana: Sanjar će zaboraviti molitvu.

Držati Kuran

Držanje kurana i njegovo otvaranje kako bi njegove stranice bile prazne: Izgledi su varljivi ili škakljivi.

Pisanje Kurana na tlu

Pisanje Kur’ana na tlu: Sanjar je ateista.

Advertisements

Čitanje kurana u snu

Vidimo sebe kako izvodimo različite akcije u snovima. Ne samo da vidimo sebe, već u snu vidimo i druge ljude. Neki snovi se pretvaraju u stvarnost, ali neki to ne mogu.

Neki snovi su samo besmisleni i nemaju smisla. Vidimo sebe kako u snu čitamo, pišemo, putujemo, trčimo i pijemo. Ponekad se vidimo kako čitamo Kuran.

Kad osoba u snu vidi Kuran, on simbolizuje vrt. Kad osoba u snu vidi da pamti ajet Kurana, to simbolizuje da će bogatstvo doći nakon siromaštva ili će vodstvo postići nakon nepažnje.

Kad osoba u snu vidi da čita sa stranica Kurana, to simbolizuje da će postići čast, sreću, zapovest i pobedu.

Kad osoba u snu vidi da čita Kuran celim srcem ne gledajući stranice, to simbolizuje da će se dokazati istinitim ili će reći šta je dobro, a šta zabranjeno.

Advertisements

Kad osoba vidi u snu da joj se kaže jedan ajet svetog Kurana, to simbolizuje da treba da shvati i nauči ovaj ajet.

Kad osoba u snu vidi da čita stih vezan za milost ili sreću, to simbolizuje da će se suočiti sa istom situacijom.

Kad osoba vidi u snu da izgovara stih koji daje savet, to simbolizuje da sanjar treba da postupi u skladu sa ovim savetom.

Kad osoba u snu vidi da sluša stih koji se odnosi na kaznu ili na upozorenje, to simbolizuje da sanjar treba da se pokaje za svoje grehe.

Kad osoba vidi u snu da čita Kuran i razume ga, to simbolizuje da će postići duhovnu svesnost i veru. Kada osoba koja ne može čitati Kuran u snu vidi da čita Kuran to simbolizuje smrt ili čitanje vlastitog zapisa.

Advertisements

Kada osoba u snu vidi da jede stranice Kurana, to simbolizuje da zarađuje za život izdržavanjem svog znanja o tome. Kad osoba u snu vidi da dovršava čitanje Kurana, to simbolizuje da je čeka nagrada i da će dobiti sve što zatraži.

Kad osoba vidi u snu da čita Kuran, to simbolizuje da će u svom životu postići uspeh ili će mu potrebe biti ispunjene.

Još tekstova